محمد مهدی خبیریپست الکترونیکی:khabirimm@yahoo.com
گروه آموزشی:گروه آموزشی مهندسی عمران
رتبه:دانشیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی اثر افزودنی پلیمری پلی اتیلین گلیکول -EPG- بر روی عکس العمل روسازی آسفالتی در برابر بارگذاریاحسان مولائیnima.n.karimi@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی تاثیر فیبرهای فولاد برعملکرد روسازیهای بتنی (مطالعه موردی میدان تست لاستیک بارز)نیما نوروزیان کریمیnima.n.karimi@gmail.comاستاد راهنما
3بررسی عملکرد روسازی راه های روستایی و شناخت خرابی رایج آن (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی بم) الیاس سام پورSampourelyas@gmail.comاستاد راهنما