محمد خواجه زادهپست الکترونیکی:mohammad.khajehzadeh@gmail.com
گروه آموزشی:عمران
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تاثیر چیدمان ژئوگریدها بر پایداری استاتیکی و شبه استاتیکی شیروانی های خاکی رضا سلیمانیrezasoleimani459@yahoo.comاستاد راهنما
2بررسی و تحلیل عددی تاثیر اجرای شالوده عمیق (شمع) بر رفتار تونل ها در خاک های ماسه ایمحمدصادق بارانی برواتیbarani8559@gmail.comاستاد راهنما
3تاثیر هندسه و نوع مصالح در رفتار سد خاکیصمد ظفرخواهs_zafarkhah@yahoo.comاستاد راهنما
4کاربرد ستونهای سنگی وژئوگرید در پایداری شیروانی ها با استفاده از آنالیز عددیناصر الپلوalp.naser@yahoo.comاستاد راهنما
5بررسی رفتار شمع تحت اثر همزمان بارهای قائم وافقی با استفاده از نرم افزار پلکسیس سه بعدی.حسین قلندریghalandari.cevil@yahoo.comاستاد راهنما
6ارائه فوق روان کننده جدید SMAF و بررسی تاثیر آن بر کارایی و مقاومت بتن.مهرداد پژوهانdr.pazhoohan@yahoo.comاستاد راهنما
7بررسی اثر خاک متورم شونده بر پایداری دیوار حائل مهار شده با سپر فولادیمهدی کارتیkartimehdi864@gmail.comاستاد راهنما
8بررسی راهکارهایی برای بهبود عملکرد دیوارهای مسلح شده با ژئوتکستایلهادی حشمتیzanakurd1987@gmail.comاستاد راهنما
9ارزیابی عوامل موثر در گودهای پایدار شده به روش نیلینگفرید جهانی پورfjahanipour1007@gmail.comاستاد راهنما
10بهسازي شالوده هاي دايره اي با استفاده از ژئوگريد تحت بارهاي لرزه اي با نرم افزار آباكوسامیرحسین طالبیamirtalebi68@yahoo.comاستاد راهنما